Novi cenovnik

Važeći cenovnik za 2021. godinu

Obrasci

Obrazac ZR kontrolni za 2019. godinu Obrazac ZR kontrolni za 2020. godinu Tromesečni izveštaj za 2020.…

Plan javnih nabavki

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

Izveštaj o izvršenju budžeta

Šestomesečni izveštaj za 2019. godinu Za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine

Cenovnik

CENE MEDICINSKIH USLUGA, AMBULANTSKIH KORISNIKA   Banjski list i specijalistički pregled 1000,00   Karta za bazen…