Novi cenovnik

Važeći cenovnik za 2021. godinu

Izveštaj o izvršenju budžeta

Šestomesečni izveštaj za 2019. godinu Za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine

Cenovnik

CENE MEDICINSKIH USLUGA, AMBULANTSKIH KORISNIKA   Banjski list i specijalistički pregled 1000,00   Karta za bazen…

KINEZITERAPIJA

Kineziterapija, je vrsta fizikalne terapije, koja se karakteriše primenom pokreta ili kretanja usklađenih sa terapiskim zahtevom…

NOVO u Bujanovačkoj banji

Specijalna ponuda za boravak u Bujanovačkoj Banji !!!